Apotek Hjärtat: Växande e-handel och ny strategi – Binet & Field i praktiken

Apotek Hjärtat: Växande e-handel och ny strategi – Binet & Field i praktiken

2020-09-23

Apoteksmarknaden befinner sig i snabb utveckling där Apotek Hjärtat, som ägs av ICA sedan 2015, är ledare i en starkt konkurrensutsatt marknad:
– Digitaliseringen är ett viktigt fokus för oss och e-handeln har ökat snabbt de senaste åren, redan innan Coronapandemin, berättar Fredrik Kullberg, marknads- och kommunikationschef på Apotek Hjärtat som varit med sedan starten.
– Konkurrensen inom e-handeln är stenhård, samtidigt som vi behöver utveckla våra 390 apotek, och idag ställs det helt nya krav på vår organisation, fortsätter Fredrik. Vi började diskutera hur vi skulle arbeta i framtiden. Då tog jag kontakt med Kapero för att få hjälp med att göra en total genomlysning av processer, organisation och våra marknadsinvesteringar.

Kapero inledde arbetet med en analys av organisation, processer och effekt och efter det fortsatte det med ett arbete kring hur affärsplanen skulle kopplas till kommunikationsmålen. Fredrik fortsätter:
– Utifrån affärsmålens tillväxt inom olika segment och kategorier formade vi tillsammans med Kapero en enkel och tydlig strategi för kommunikationsarbetet som balanserade resurser och pengar inom ett antal viktiga områden: nya kunder och befintliga kunder (tillväxt och behålla), brand- och taktisk marknadskommunikation, kanaler och aktiviteter samt content och reach.
– Det var först efter detta som det blev möjligt att se hur Apotek Hjärtats marknadsinvesteringar, -organisation och -processer borde se ut framöver.

Kommunikations- och kanalstrategin kopplades slutligen samman med en ny KPI-struktur baserad på en enkel ingenjörsmässig felsökningsmodell.