TV4

TV4

2015-01-01
  • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med hänsyn till digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
  • Utveckling av intakeprocess för urval av nya programformat.
  • Utveckling av process och organisation för Dramaproduktion.
  • Utveckling av nya processer och ansvar för kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av trailerproduktion.
  • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.