SCANIA

SCANIA

2015-05-01
  • Analys av den globala marknads- och kommunikationsfunktionen (kampanj, content/digitalt, varumärke, bild och video, mässor, event, koncerninfo, sustainability, press, PR, PA och IR) samt samverkan med beställare, byråer och lokala marknadsfunktioner ute i världen.
  • Utveckling av målbilder för ny organisationsstruktur, ansvar och nya huvudprocesser för planering, projektledning och publicering tvärs kanaler samt gränssnitt för samverkan med beställare, byråer och lokala marknadsfunktioner. Målbilder för central och lokal aktivering, kanalstrategi, -mätning och KPI:er samt målbilder för inhouse-funktion.
  • Framtagning av business case och roadmap för utveckling och implementering av ny organisation, processer och rutiner.