Oriflame

Oriflame

2015-08-01
  • Analys av behovet av digitalt content på olika marknader i Europa, Asien och Amerika som komplement till den tryckta katalogproduktionen. Genomgång av digitala aktiviteter med tillhörande resultat på olika marknader och identifiering av framtida behov.
  • Analys av webbtrafik, trafikkällor, kundresor, målgrupper och köpbeteenden samt SoMe. Analys av produktområden och försäljning samt lanseringar i förhållande till kommunikation och content.
  • Utveckling av en Content-matris med befintliga och nya typer av digitalt content för olika syften med definierade ansvar, processer, volymer och tillhörande governance-modell.