Mode

Mode

2020-08-21
  • Utvecklingsarbete för ny global marknadsorganisation (varumärke, kreation, content/copy/bild, kanalval, uppföljning och kunskapsutbyte. Ansvarsfördelning globalt vs regionalt vs lokalt).
  • Ramverk för organisation, utvärdering av organisatoriska scenarier, konsekvensanalys och övergripande marknadsprocess.
  • Dokumentation av organisatorisk lösning, framgångsfaktorer och åtgärdsbehov.