Ikea

Ikea

2015-03-01
  • Utveckling och implementering av ny organisation och nya processer med tillhörande change management för IKEA Communications AB med bland annat produktionen av IKEA-katalogen för över 70 marknader; från produkt, kreation, inredning och foto till digital publicering och tryck.
  • Utredning kring organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea-bolagen för den globala webb-verksamheten.
  • Analys och utveckling av effektiva processer och organisation för IKEAs centrala Event-produktion.