Ica

Ica

2015-02-01
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för inhouse-produktion av kampanjer.
  • Analys, målbild och handlingsplan för ny CRM-organisation.
  • Etablering av inhouse-funktion för produktion av förpackningsdesign.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av nytt DAM-system.