Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen

2015-12-01
  • Analys av kommunikationsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Framtagning av ny kommunikationsstrategi och KPIer med tydlig koppling till verksamhetsmålen, ny organisationsstruktur med tydligare ansvar och mandat, ny medie- och kanalstrategi med optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av kommunikationsinsatser och resultat.