Ellos

Ellos

2017-08-21
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande och genomförande av nya arbetsprocesser, ansvar och mandat för strategisk och taktisk kommunikation i alla kanaler.
  • Utarbetande av ny byråstruktur utifrån affärsbehov och målsättningar samt framtagning av kravställning för upphandling och utvärdering av byråer.