Electrolux

Electrolux

2015-09-01
  • Analys av den europeiska marknads- och produktutvecklingsavdelningen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case. (”Floor Care and Small Appliances”)
  • Utarbetande av målbild och handlingsplan för ökad effektivitet och bättre samspel mellan centralt och lokalt, inkluderat potential.