Clas Ohlson

Clas Ohlson

2017-08-22
  • Analys av den europeiska marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
  • Nya processer och verktyg för effektiv produktion av kampanjer, katalog och bild i alla kanaler.