Bonnierförlagen

Bonnierförlagen

2017-08-19
  • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion inom Bonniers alla bokförlag.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.