Bilia

Bilia

2017-08-08
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur och genomförande av nya arbetsprocesser för planering av marknadsarbetet samt processer för inhouse-produktion av kommunikation i alla kanaler.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.