Bank

Bank

2020-08-21
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionen hos en av sveriges största banker (varumärke, koncerninfo, TV, Webb, App, SoMe, intranät, nyhetsbrev, produktinformation, POS-material) samt samverkan med beställare, byråer och lokal aktivering. Analys av kanalval, kontaktkostnader och räckvidd.
  • Utveckling av målbilder för ny organisation med nya processer samt gränssnitt för samverkan med beställare och lokal aktivering. Hantering av marknads-, koncern- och produktinformation.
  • Målbilder kanalval, aktivitetsplanering (traditionella och digitala kanaler), effektmätning och KPI:er samt scenarier för inhouse-funktion.
  • Potential och åtgärdsplan för utveckling och införande av nya processer, verktyg och organisation.