Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

2017-08-06
  • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
  • Framtagande av ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsenheten, webb-redaktionen och inhouse-funktionen.
  • Utveckling av samarbetet mellan centralt och lokalt.
  • Behovsanalys, kravställning, upphandling och implementering av nya byråer för PR, Kampanj och Interninformation.