APOTEK HJÄRTAT

APOTEK HJÄRTAT

2015-12-01
  • Analys av Marknads och Kommunikationsfunktion (Varumärke, Corporate Communications, intern- och marknadskommunikation, lojalitet och digital kommunikation). Stort fokus kring organisation, processer, effekt, tillväxt och investeringar utifrån digitalisering och e-handel samt en förändrad marknads- och konkurrenssituation.
  • Målbilder för en tydligare och effektivare organisation med tydligare gränssnitt mot affärsområden och e-com-organisationen.
    Utveckling av kommunikationsstrategi utifrån affärsmål och -plan samt brand- och taktisk kommunikation, nya och befintliga kunder, aktiviteter, kanaler och reach.
  • Framtagande av en ny tvärfunktionell huvudprocess och KPI:er för kampanj- och content kopplade till den nya organisationen.