Aller Media

Aller Media

2015-02-01
  • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och besparingar samt anpassning till digital omställning.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
  • Implementering av nya redaktionella arbetsprocesser för effektiv publicering i alla kanaler.
  • Analys och genomförande av ny säljorganisation för att effektivisera försäljningsarbetet, öka omsättningen och anpassning utifrån nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
  • Facilitering av ledningens strategiarbete utifrån effektivisering och anpassning till den digitala omställningen av branschen.