Clients

Business Sweden är en halvstatlig organisation vars uppdrag är att hjälpa svenska företag att växa globalt och internationella företag att investera och expandera i Sverige.
Organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm, 44 kontor i världen och 16 kontor i Sverige.


På de utländska kontoren samarbetar de med svenska ambassader, konsulat, handelskammare, företag och andra lokala nätverk. I Sverige, arbetar de globala affärsutvecklarna direkt med företagens internationalisering, från utbildning och inspiration till konkreta råd. På huvudkontoret i Stockholm finns export- och investeringsexperter som hjälper företagen med rådgivning och marknadsinformation.
Antal anställda
550 (2023)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisationen Marketing and Communications (M&C) verksamhet, inklusive djupdykning i de interna processerna, resursanvändning och resultat i förhållande till intressenternas behov och organisationens mål.
 • De viktigaste resultaten var att ge en översikt över den nuvarande situationen, upptäcka luckor och möjligheter och skapa en solid grund för att forma den framtida utvecklingen av M&C mot förbättrad effektivitet.

Aller Media är ett av Nordens ledande medieföretag och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.

Aller Media A/S i Danmark är den ledande utgivaren med 70% respektive 43% marknadsandel inom magasin och veckotidningar. De äger några av de bästa titlarna som BILLED-BLADET, SE og HØR, Familie Journal, femina, SPIS BEDRE och många fler.

Omsättning
108 miljoner euro (2022)

Antal anställda
440 (2022)

Kapero-leveranser


 • Omstrukturering av den redaktionella verksamheten för Aller i Danmark. Detta inkluderade att samordningen av 30 separata tidskriftsvarumärken till ett enda, enhetligt och optimerat mediehus.
 • Utveckling av en ny organisation med nya (färre) roller och ansvarsområden. effektiva och integrerade processer mellan tryck och digitalt; Ny redaktionell planeringsprocess som spänner över varumärken och kanaler.

Gjensidige är ett ledande nordiskt försäkringsbolag noterat på Oslobörsen med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Baltikum. De har tillhandahållit försäkringstjänster i mer än 200 år. Företaget, med huvudkontor i Oslo, har en marknadsandel på cirka 26% (2021) på den norska försäkringsmarknaden.


Företaget erbjuder alla typer av försäkringar för privatkunder, jordbruk och företag. I Norge erbjuder man även pensions- och sparprodukter."
Omsättning
3,1 miljarder euro (2022)

Antal anställda
4 284 (2022)

Kapero-leveranser


 • Analys av globala och lokala funktioner samt för markands och företagskommunikation och deras samarbete med affärsfunktioner i samband med ny origanisationsstruktur.
 • Utformning av operativ modell för samverkan mellan central och lokala marknads- och kommunikationsfunktioner med tillhörande huvudprocesser.
 • Utformning av roadmap för samordning av affärs- och marknadsstrategier samt utformning av planeringsmodell, aktivitetsprocesser, organisation, roller samt KPI- och uppföljningsmodell.

Energiföretagen Sverige är en av Sveriges största ideella bransch- och intresseorganisation för företag som levererar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Främst el, värme och kyla.

Organisationen har totalt 400 medlemmar, vilket inkluderar statligt ägda, kommunala och privata företag samt föreningar inom energisektorn. Energiföretagen Sverige bevakar och tillvaratar medlemmarnas och den svenska energisektorns intressen.


Energiföretagen Sverige arbetar med Energitriangelns alla tre delar: Klimat och miljö, Försörjningstrygghet och Konkurrenskraft. De har åtagit sig att bidra till Sveriges klimatmål – att vara en fossilfri nation år 2045.

Kapero-leveranser


 • Analys av organisationsstruktur, roller och ansvar, kompetenser och resurser, planering och nyckelprocesser för att identifiera de viktigaste utmaningarna, luckorna och förbättringsmöjligheterna. Syftet var att skapa tydliga mandat, effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet.
 • Utveckling av ett nytt strategiskt ramverk och långsiktiga mål för organisationen med tonvikt på integration av resursplanering, operativa aktiviteter och riktlinjer för genomförande för att effektivt kunna implementera strategin och säkerställa att strategin bryts ned och integreras i den dagliga operativa verksamheten.
 • Utveckling av uppdaterade processer för stratgeisk planering och genomförande av aktiviteter inom alla delar av verkasamheten.

Atlas Copco är ett svenskt multinationellt industriföretag som grundades 1873. Företaget tillverkar industriverktyg och utrustning. Atlas Copco-gruppen är en global industrikoncern med huvudkontor i Nacka.

Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar, servar och hyr ut industriverktyg, luftkompressorer (som företaget är världens ledande tillverkare av), bygg- och monteringssystem. Koncernen är verksam inom fyra områden: Kompressorteknik, Vakuumteknik, Kraftteknik och Industriteknik.

Omsättning
13 miljarder euro (2022)

Antal anställda
49 000 (2022)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisationsstruktur, roller och ansvar, kompetenser och resurser, planeringsmetoder och kritiska processer för att identifiera de viktigaste utmaningarna, luckorna och upptäcka möjligheter till potentiella effektivitetsvinster.
 • Utveckling av en verksamhetsmodell för utveckling av kommunikationsplan i linje med organisatoriska mål med betoning på resursanpassning, planeringsprocess och etablering av ett övergripande KPI-ramverk för att främja samarbete, minimera redundans och mäta operativ effektivitet och effekt
 • Analys av den globala marknadsföringsorganisationen och decentraliserade funktioner inom divisionen avseende ansvar för marknadsföring online och offline, prioriteringar, mål och nyckeltal, varumärkes- och leadgenerering samt produkthantering
 • Analys av marknadsföringsprocesser, aktiviteter och produktion av kreativa tillgångar.
 • Utveckla en ny operativ modell och en färdplan för att utveckla nya marknadsföringsprocesser, en ny marknadsföringsorganisation, metoder för strategisk planering och prioritering samt en lösning för global hantering av kreativa tillgångar.

Adlibris är Nordens främsta nätbokhandel med huvudkontor i Sverige. De har över 13 miljoner boktitlar samt andra produkter som spel, hantverk och garn etc. inom hobby- och fritidskategorin.


Adlibris är en av de verkliga pionjärerna inom svensk e-handel med en marknadsandel på cirka 40% och cirka 13 fysiska butiker. 2005 förvärvades Adlibris av mediekoncernen Bonnier Group med verksamhet i 12 länder.
Omsättning
242 miljoner euro (2021)

Antal anställda
485 (2021)

Kapero-leveranser


 • Utveckling av en ny holistisk verksamhetsmodell för den kommersiella delen av organisationen inklusive huvudprocesser, kopplat till syfte och mål, nya/justerade roller och ansvar samt en ny struktur för samarbetet med förlag och marknadsbidrag.
 • Analys av det stora ekonomiska beroendet av Google och utforska lösningar för att utnyttja verktyget effektivt genom att anpassa den digitala strategin till affärsprioriteringar.
 • Utveckling av ett nytt ramverk för att balansera marknadsföringsbudgeten inklusive perspektiv på varumärke/taktik; nya kontra befintliga kunder; fungerande medier; kanal och räckvidd; Innehållstyp och meddelanden.

Hennes & Mauritz AB (H&M) är ett svenskt multinationellt klädföretag med huvudkontor i Stockholm. Det är känt för sina modekläder för män, kvinnor, tonåringar och barn. I november 2019 är H&M verksamt i 74 länder med över 5 000 butiker under de olika varumärkena med 126 000 heltidstjänster. Det är den näst största globala klädåterförsäljaren, bakom Spanien-baserade Inditex (moderbolag till Zara). Företaget har sin online shopping tillgänglig i 43 länder.


Omsättning
22,6 miljarder euro (2019)

Antal anställda
171,000 (2019)

Kapero-leveranser


 • Utvecklingsarbete för ny global marknadsorganisation (branding, skapande, innehåll/copy/bild, kanalval, bevakning och kunskapsdelning. Ansvarsfördelning global vs regional vs lokal).
 • Organisatorisk ram, utvärdering av organisatoriska scenarier, konsekvensbedömning och övergripande marknadsföringsprocess.
 • Dokumentation av organisationslösning, framgångsfaktorer och åtgärdsbehov.

Scania ABär en stor svensk tillverkare och en världsledande leverantör med fokus på kommersiella fordon – särskilt tunga lastbilar, lastbilar och bussar. Företaget tillverkar även dieselmotorer för tunga fordon samt marina och allmänna industriella applikationer. Företaget är en del av Volkswagen-koncernen.

Scania finns i cirka 100 länder, men deras forsknings- och utvecklingscenter finns fortfarande i Sverige. Scania har en marknadsandel på nästan 20 procent bara i Europa.

Omsättning
15,2 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca. 51,300

Kapero-leveranser


 • Analys av den globala marknadsförings- och kommunikationsfunktionen (kampanj, innehåll/digitalt, varumärke, bild och video, mässor, event, koncerninfo, hållbarhet, press, PR, PA och IR) samt samarbete med kunder, byråer och lokala marknadsföringsfunktioner runt om i världen.
 • Utveckling av en ny verksamhetsmodell med organisationsstruktur, ansvar och nya huvudprocesser för planering, projektledning och publicering över kanaler, samt gränssnitt för samarbete med kunder, byråer och lokala marknadsföringsfunktioner.
 • En ny modell för central och lokal aktivering, kanalstrategi, mätning och KPI:er samt målbilder för intern funktion.
 • Utveckling av business case och roadmap för utveckling och implementering av ny organisation, processer och rutiner.

IKEA är ett multinationellt konglomerat med svenskt ursprung som designar och säljer monteringsfärdiga möbler, köksmaskiner och hemtillbehör, bland annat varor och hemtjänster. IKEA har varit världens största möbelhandlare sedan 2008.

I mars 2021 fanns det 422 IKEA varuhus i 50 länder och under räkenskapsåret 2018 såldes IKEA till ett värde av 38,8 miljarder euro. Koncernen står för cirka 1 % av den globala virkeskonsumtionen för kommersiella produkter, vilket gör den till en av de största användarna av trä inom detaljhandeln.

Omsättning
41,3 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca 225,000

Kapero-leveranser


 • Utveckling av en ny organisation och processer med tillhörande förändringsledning för Ikea Communication AB.
 • Undersökning av organisation, ansvar och processer mellan de olika Ikea enheterna för den globala webbverksamheten.
 • Utveckla effektiva och ändamålsenliga eventprocesser för IKEA Range & Supply årliga globala lanseringar.

Bauer Media Group är ett familjeägt tyskt multimediakonglomerat över 140 år gammalt. Det verkar över hela världen och äger mer än 600 tidskrifter, över 400 digitala produkter och 50 radio- och TV-stationer, samt tryckerier, post-, distributions- och marknadsföringstjänster.

Bauer Media är verksamt i 14 länder och har fyra huvudsakliga affärsområden: Publishing, Audio, Online comparison platforms och SME Services.

Omsättning
1,5 miljarder euro (2020)

Antal anställda
ca. 15,000

Kapero-leveranser


 • Analys av redaktionella organisationer i Tyskland (Hamburg, Köln, München, Rastatt), England (London, Peterborough) och Polen (Warszawa, Wroclaw) för över 250 titlar / webbplatser, varav några är de största i Europa. Fokus på organisation, roller och effektiva processer samt samordning och planering av innehåll över varumärken och kanaler.
 • Utveckling av en vision för en anpassad redaktionell organisation inklusive en ny skrivbordsstruktur, definition av nya roller och ansvarsområden med mindre komplexa och effektivare/kortare processer.
 • Utveckling av ett business case och färdplan för utveckling och implementering av en ny redaktionell organisation, nya roller och processer.

TV4 Media AB, tidigare Bonnier Broadcasting AB, är ett svenskt medieholdingbolag som idag är en del av det svenska telekommunikationsföretaget Telia. Det äger flera kanaler som TV4, Sjuan, TV12, Sportkanalen, TV4 Film, TV4 Guld, samt C More Group och MTV Finland.

Tidigare var TV4 den enda kommersiella TV-kanalen i Sverige och är fortfarande ett av de mest lönsamma TV-bolagen i Europa. TV4 Play, deras on-demand-lösning, täckte 54% av den kommersiella AVOD-konsumtionen under 2019 (Advertising based Video On Demand).

Omsättning
400 miljoner euro (2020)

Antal anställda
ca. 900

Kapero-leveranser


 • Utveckling av en ny tvärfunktionell programprocess med avseende på digital utveckling, konceptaffär och kommunikation, samt en ny processbaserad programorganisation.
 • Utveckling av nya processer och ansvarsområden på kommunikationsavdelningen i samband med outsourcing av släpvagnsproduktion.
 • Metoder och verktyg för uppföljning av leverans, kvalitet och ekonomi.
 • Utveckla en ny intags- och utvecklingsprocess för nya programformat.
 • Skapa en struktur för en ny dramaorganisation med fokus på TV-serier. Utvecklingsprocess för intag, utveckling och produktionsytor.
 • Bygga en ny struktur, planerings-, budget- och uppföljningsprocess för produktion i TV4 Nyheternas organisation.

Husqvarna Group är en global svensk tillverkare som förser yrkesverksamma och konsumenter med skogs-, park-, gräsmatts- och trädgårdsprodukter, inklusive motorsågar, trimmers, röjsågar, kultivatorer och trädgårdstraktorer. Husqvarna är också marknadsledande inom utveckling av robotgräsklippare. Fokus ligger på hög prestanda, användbarhet och säkerhet, vilket gör användaren redo att få jobbet gjort effektivt.

Husqvarnas produkter säljs i mer än 140 länder genom ett omfattande nätverk av cirka 25 000 återförsäljare samt via e-handel.

Omsättning
4,2 miljarder euro (2020)

Antal anställda
13,252 (2017)

Kapero-leveranser


 • Analys av globala, regionala och lokala marknadsavdelningar inklusive aktiviteter och innehåll samt samarbete med affärsområden, säljregioner och byråer.
 • Utveckling av målbilder för organisationsstruktur och ansvar, integrerat tillvägagångssätt för planering och budgetering av global/lokal, nya processer för samarbete med affärsområden och försäljningsregioner samt kanaler och innehållsbehov.
 • Utveckling av nya principer för budgetering och uppföljning globalt/lokalt, inklusive arbetsmedia.

Volvo Cars  är en svensk multinationell biltillverkare med huvudkontor i Göteborg. Företaget tillverkar stadsjeepar, kombibilar och sedaner och har hela världen som marknad. Företagets främsta marknadsföringsargument är säkerhet och dess svenska arv och design. 2010 köpte Zhejiang Geely Holding Group Volvo Cars och Volvo Cars noterades på Stockholmsbörsen 2021.

Omsättning
25 miljarder euro(2020)

Antal anställda
40,000 (2020)

Kapero-leveranser


 • Förberedelse av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.

The Oatly Group är ett svenskt livsmedelsföretag som producerar alternativ till mejeriprodukter från havre. Oatly bildades på 1990-talet med hjälp av forskning från Lunds universitet och är idag världens största havremjölksföretag. Oatlys huvudmarknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien samt Kina och USA. Deras produkter finns i mer än 70 000 butiker, 72 000 kaféer och mattjänster runt om i världen.

Omsättning
220 miljoner euro (2020)

Antal anställda
500 (2020)

Kapero-leveranser


 • Utveckling av en ny media- och kanalstrategi för 3 marknader med tydlig koppling till försäljning och affärsmål, optimering av budgetnivåer och uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinitiativ och resultat.

Swedbank AB är en nordisk-baltisk bankkoncern baserad i Stockholm, Sverige, som erbjuder banktjänster, kapitalförvaltning, finansiella och andra tjänster. Swedbank har 7,25 miljoner privatkunder och 544 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Koncernen har 252 filialer i Sverige och Baltikum och har även närvaro i New York, Shanghai och Johannesburg. Det är en av de primära bankerna i Sverige och har nästan hälften av befolkningen som kunder.

Omsättning
6,35 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca. 15,500

Kapero-leveranser


 • Analys av koncernens funktion för marknadsföring, kommunikation och hållbarhet (varumärke, PR, PA, IR, press, internkommunikation, kampanj, innehåll/digitalt etcetera) och deras samarbete med affärsområden, lokala funktioner och myndigheter.
 • Utveckling av verksamhetsmodell och ny organisationsstruktur, ansvar och nya huvudprocesser samt gränssnitt mot affärsområden, lokala funktioner och leverantörer. Verksamhetsmodellen omfattar koncernens och affärsområdenas ansvar.
 • Business case och roadmap för utveckling och implementering av ny organisation, processer och rutiner.
 • Processutveckling och implementeringsstöd.
 • Analys av koncernjuristfunktionen och samverkan med affärsområden, lokala funktioner och leverantörer.

ICA Gruppen AB är Skandinaviens näst största detaljhandelsföretag. Huvudfokus är mat och hälsa, men koncernen äger även en bank, fastighetsdivision och en apotekskedja. Verksamheten är huvudsakligen baserad i Skandinavien men även i Lettland, Litauen och Estland.

Ica har ungefär hälften av Sveriges dagligvaruhandel. Vid utgången av 2018 hade Ica cirka 2 075 egna-, handlarägda butiker och apotek i Sverige och Baltikum.

Omsättning
11,8 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca. 23,000

Kapero-leveranser


 • Analys och omorganisation av den nordiska marknadsorganisationen.
 • Utveckling och implementering av effektiva processer och verktyg för egen produktion av kampanjer.
 • Analys, vision och handlingsplan för ny CRM-organisation.
 • Etablering av egen funktion för produktion av förpackningsdesign.
 • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av ny mediabank.

Arla Foods amba är ett danskt multinationellt kooperativ baserat i Viby, Danmark, och den största producenten av mejeriprodukter i Skandinavien och det fjärde största mejeriföretaget i världen, sett till mjölkvolym. Arla Foods bildades som ett resultat av en sammanslagning av det svenska mejerikooperativet Arla och det danska mejeriföretaget MD Foods. Det ägs av 12 500 bönder i Västeuropa och Skandinavien och produkterna säljs över hela världen.

Omsättning
10,6 miljarder euro(2020)

Antal anställda
19,000 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisation och process för innehållsproduktion. Förberedelse av ny innehållsstrategi och KPI: er och mål.
 • Utveckling av en ny kanaloberoende innehållsprocess och verktyg för prioritering, planering, styrning och uppföljning av produktionen.
 • Ny organisation med tydliga ansvarsområden och roller samt genomförandeplan.

<Apotek Hjärtat är en apoteksbutikskedja som ägs av ICA Gruppen. Den har cirka 390 butiker och är Sveriges största apotekskedja. Man är också delägare i Min doktor som är en av Sveriges största aktörer inom digital primärvård.

Apotek Hjärtat har cirka 31% marknadsandel i Sverige.

Omsättning
1,5 miljoner euro (2020)

Antal anställda
ca. 3,000

Kapero-leveranser


 • Analys av marknads- och kommunikationsfunktioner (varumärke, företagskommunikation, intern- och marknadskommunikation, lojalitet och digital kommunikation). Stort fokus på organisation, processer, effekt, tillväxt och investeringar baserat på digitalisering och e-handel samt en förändrad marknad och konkurrenssituation.
 • Utveckling av målbilder för att skapa en effektiv organisation med strömlinjeformade interaktioner mellan affärsområden och e-handelsorganisationen.
 • Utveckling av kommunikationsstrategi baserad på affärsmål och plan samt varumärkes- och taktisk kommunikation, nya och befintliga kunder, aktiviteter, kanaler och räckvidd.
 • Utveckling av en ny tvärfunktionell huvudprocess och KPI:er för kampanj och innehåll kopplat till den nya organisationen.

Coop är en detaljhandelskedja som ägs av KF som är en sammanslutning av konsumentkooperativ i Sverige. Förbundet har 39 konsumentkooperativ med mer än 3,2 miljoner medlemmar. Coops kärnverksamhet är dagligvaror med fokus på ekologiska livsmedel.

KF och Coop står för cirka 55 procent av den konsumentkooperativa detaljhandeln i Sverige och har mer än 20 procent av den svenska dagligvaruhandeln.

Omsättning
1,6 miljarder euro (2018)

Antal anställda
ca. 3,300

Kapero-leveranser


 • Analys av produktionen av marknadskommunikation.
 • Nya effektiva processer, verktyg och samarbete med reklambyråer.

Postnord AB är ett svenskt aktiebolag som är en nordisk postoperatör. Företaget är Sveriges näst största arbetsgivare efter Volvo Cars, sett till antalet anställda. Det bildades den 24 juni 2009 genom en sammanslagning av Posten och Post Danmark. Postnordkoncernen ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av danska staten.

Omsättning
3,8 miljarder euro (2020)

Antal anställda
28,000 (2016)

Kapero-leveranser


 • Analys av den nordiska kommunikationsavdelningen (varumärke, företags- och internkommunikation, marknadskommunikation, digital kommunikation), lokala kommunikationsenheter, byråsamarbeten och medieinvesteringar. Fokus på uppdelning av centralt kontra lokalt ansvar och samverkan med affärsområden.
 • Utveckling av en verksamhetsmodell för en tydlig central kommunikationsavdelning med förbättrad interaktion med affärsområden och lokala kommunikationsenheter. Nya gränsöverskridande och tvärfunktionella processer med tillhörande KPI:er.
 • Business case och roadmap för utveckling och implementering av anpassad organisation, roller och processer, både inom den centrala avdelningen och kommunikationsenheterna i länderna.

Telia Company ABär ett svenskt multinationellt telekommunikationsföretag och mobilnätsoperatör som finns i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland och Estland. Telia äger även TV4 Media som inkluderar TV4 i Sverige och MTV i Finland samt C More Entertainment (pannordisk operatör av premium-tv-kanaler).

Av aktien ägs nästan 40% av svenska staten och Telia Company är Nordens och Baltikums största fast-, bredbands- och mobiloperatör sett till omsättning och kundbas.

Omsättning
7,08 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca. 20,800

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp &; kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Analys av processer och ansvar för olika typer av innehåll för alla kanaler (produktinformation, redaktionellt innehåll, marknadsföringsmaterial, butiksmaterial) med tillhörande målbild, handlingsplan och potential.
 • Utveckling av en ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till försäljning och affärsmål, optimering av budgetnivåer och uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinitiativ och resultat.

Aller Media är ett av Nordens ledande medieföretag och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.

Aller Media AB i Sverige är den ledande utgivaren av magasin och veckotidningar med några av Sveriges mest kända varumärken, såsom ELLE, MåBra, Svensk Damtidning, ELLE Decoration, Allers, Hemmets Veckotidning, Hänt i Veckan, Femina och Residence.
I Sverige läser nästan hälften av befolkningen något som publiceras av Aller och deras webbplatser har cirka 9 miljoner visningar och 2,2 miljoner unika besökare varje vecka"


Omsättning
94 miljoner euro (2023)

Antal anställda
366 (2023)

Kapero-leveranser


 • Analys av redaktionell organisation baserad på effektivitet och besparingar samt anpassning till digital konvertering.
 • Förberedelse av ny organisationsstruktur, roller, ansvar och processer samt stöd i samband med omorganisation och rekrytering.
 • Implementering av nya redaktionella arbetsprocesser för effektiv publicering i alla kanaler.
 • Analys och implementering av en ny säljorganisation för att effektivisera säljarbetet, öka försäljningen och anpassningen utifrån ett nytt medielandskap och förändrade kundbehov.
 • Facilitering av ledningens strategiarbete baserat på effektivisering och anpassning till branschens digitala transformation.

Skandia började som ett svenskt försäkringsbolag och är idag ett finansiellt företag. Varumärket är verksamt i Europa, Latinamerika och Asien. Skandia driver också en internetbank som heter Skandiabanken i Norden. Dess största verksamhet är Storbritannien där den har bildat Old Mutual Wealth.

Skandia är ett av Nordens ledande pensions-, försäkrings- och bankföretag.

Omsättning
800 miljoner euro(2020)

Antal anställda
ca. 2,500

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsavdelningens organisation, processer och inköp.
 • Utveckling av ny organisation och handlingsplan med bifogat business case.

Electrolux AB är en svensk multinationell vitvarutillverkare. Det rankas konsekvent som världens näst största apparattillverkare efter sålda enheter, efter Whirlpool. Electrolux produkter säljs under en mängd olika namn (t.ex. Electrolux, AEG, Fridgidaire) och tillverkar främst vitvaror och dammsugare avsedda för hemkonsumenter.

Electrolux finns på 120 marknader runt om i världen. Den sålde cirka 60 miljoner produkter och omsatte 116 miljarder kronor 2020.

Omsättning
11,2 miljarder euro(2020)

Antal anställda
ca. 48,500

Kapero-leveranser


 • Analys av organisation, processer och inköp av europeisk marknadsförings- / produktutvecklingsfunktion inom "Golvvård och små apparater".
 • Utveckling av handlingsplan för ökad effektivitet och förbättrad samverkan mellan central och lokal nivå, inklusive potential.

Fremantle är ett brittiskt multinationellt TV-produktions- och distributionsföretag baserat i London. Fremantle är en av världens största producenter av tv-underhållning och är produktionsarm för RTL Group, Europas största underhållningsdistributör. De har utvecklat programformat som "Idol" och "Bonde söker fru".

Omsättning
360 miljoner euro(2020)

Antal anställda
ca. 600

Berling Media är en av Sveriges äldsta förlagskoncerner. De tre dotterbolagen Gleerups Utbildning, Gothia Kompetens och Verbum erbjuder en bred portfölj av medie- och kommunikationsprodukter – läromedel, kurslitteratur, kompetensutveckling, litteratur, magasin och möten. Bolaget har kontor i Stockholm och Malmö.

Omsättning
32,7 miljoner euro(2020)

Antal anställda
128 (2020)

Marshall Group , tidigare känt som Zound Industries bildades efter fusionen mellan Zound och Marshall Amplification 2023. Marshall Group är ljud-, teknik- och designkraftverket som förenar musiker och musikälskare genom genrebrytande innovation. De är hem för Marshall, Natal Drums, Urbanears och adidas-hörlurar. De har cirka 800 begåvade människor på 8 globala platser och deras produkter säljs på över 90 marknader över hela världen.


Omsättning
339,9 miljoner euro(2022)

Antal anställda
800 (2022)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisation, roller och ansvar, processer för marknadsorganisation på Marshall Studio inklusive dess gränssnitt mot e-handel.
 • Analys av marknadsföringsstrategier och trender på internationella marknader.
 • Bedömning av nuvarande processer och behov för att kartlägga en effektiv samarbetsprocess med externa byråleverantörer.
 • Utveckling av strömlinjeformade processer för att förbättra innehållsproduktion, marknadsplanering och tvärfunktionell kommunikation för förbättrad effektivitet, med fokus på prioritering.
 • Utveckling av en kanalstrategi i linje med affärsmålen, inklusive en Amazon-kanalutvärdering för att vägleda nästa steg, följt av budgetoptimering över kanaler och marknader.
 • Kartläggning av roller, ansvarsområden och KPI-delning mellan marknadsförings-, försäljnings- och e-handelsavdelningar, både lokalt och globalt, för att underlätta förbättrat samarbete och tvärregional strategi.

Dustin är en svensk återförsäljare av IT-produkter och den största e-handelsaktören i norra Europa. Dustin grundades av paret Bo och Ulla Lundevall 1984. Det började som en sidoverksamhet i en djurparksbutik i Stockholmsförorten Farsta. 1995 började Dustin sälja via internet. Dustin Group har nu verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna och noterades på Stockholmsbörsen 2015.


Omsättning
1,5 miljarder euro(2020)

Antal anställda
1,500 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av den nya MarCom-organisationen som bildades efter en strategisk sammanslagning av marknads- och kommunikationsavdelningen.
 • Identifiera organisatoriska hinder och utforma en ny processorienterad organisation.
 • Utveckling av en ny marknadskommunikationsstrategi för att hitta rätt balans mellan varumärkesanpassad och taktisk marknadskommunikation samt mellan ägda och köpta kanaler.
 • Etablera nya processer med kunden i linje med den föreslagna organisationen och strategierna.

Stibo Systems är ett av världens ledande mjukvaruföretag inom Master Data Management-lösningar. Deras MDM-system används inom tillverkning, distribution, detaljhandel, turism, bil- och kolonialhandel för att hantera strategisk information på global nivå.

Omsättning
95 miljoner euro(2020)

Antal anställda
687 (2016)

Essity Aktiebolag är ett globalt hygien- och hälsobolag med huvudkontor i Stockholm. Dess produkter inkluderar vävnad, menstruationsskydd, barnblöjor, inkontinensvård, kompressionsterapi, ortopedi och sårvård. Essity var en del av SCA fram till 2017. Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 2017.

Omsättning
12,2 miljarder euro (2019)

Antal anställda
46,000 (2019)

Oriflame Holding AG är ett svensk-schweiziskt multinationellt multinationellt multi-level marknadsföringsföretag som säljer skönhets- och kroppsvårdsprodukter direkt till konsumenter online genom ett nätverk av oberoende säljare. Det grundades i Sverige 1967 av bröderna Jonas af Jochnick och Robert af Jochnick samt deras vän Bengt Hellsten. Företaget har cirka 6 000 anställda, 1 000 produkter och en omsättning på mer än 1,3 miljarder euro. Oriflame är verksamt i mer än 60 länder, där dess skönhetsprodukter marknadsförs av över 3 miljoner oberoende Oriflame Brand Partners.


Omsättning
1,2 miljarder euro(2020)

Antal anställda
6,000 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av behovet av digitalt innehåll på olika marknader i Europa, Asien och Amerika som ett komplement till den tryckta katalogproduktionen. Genomgång av digitala aktiviteter med tillhörande resultat på olika marknader och identifiering av framtida behov.
 • Analys av webbtrafik, trafikkällor, kundresor, målgrupper och köpbeteenden samt SoMe. Analys av produktområden och försäljning samt lanseringar i relation till kommunikation och innehåll.
 • Utveckling av en innehållsmatris med befintliga och nya typer av digitalt innehåll för olika ändamål med definierade ansvarsområden, processer, volymer och tillhörande styrningsmodell.

Svenska Handelsbanken AB is one of the largest banks in the Nordic region with offices in Sweden, Norway, Finland, Denmark, the Netherlands and the UK. Handelsbanken offers a wide range of financial services for companies and private individuals, traditional corporate services, investment banking, financing, trading, equity and fixed income investments and personal insurance.

Omsättning
4,2 miljarder euro(2018)

Antal anställda
12,549 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analysis of the marketing and communication function at one of Sweden's largest banks (brand, corporate info, TV, Web, App, SoMe, intranet, newsletter, product information, POS material) and interaction with clients, agencies and local activation. Analysis of channel selection, contact costs and reach.
 • Development of objectives for new organisation with new processes and interfaces for interaction with clients and local activation. Management of market, group and product information.
 • Targeting of channel selection, activity planning (traditional and digital channels), impact measurement and KPIs and scenarios for in-house function.
 • Potential and action plan for development and implementation of new processes, tools and organisation.

Systembolaget Aktiebolag är ett statligt bolag med lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med sprit, vin och öl med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent. Systembolaget driver en butikskedja med över 440 butiker.


Omsättning
3,5 miljarder euro (2019)

Antal anställda
3,819 (2019)

Tele2 AB är en svensk teleoperatör med huvudkontor i Kista Science City, Stockholm. Det är en stor telefonoperatör i Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Företaget grundades 1993 av Jan Stenbeck. Tele2 är verksamt inom fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, TV och streaming samt internet- och datatjänster. 2018 fusionerades Tele2 AB med Com Hem AB, som sedan dess har varit en del av Tele2 AB. Bolaget har 4,5 miljoner kunder på den svenska marknaden.


Omsättning
2,4 miljarder euro(2017)

Antal anställda
5,670 (2017)

Kapero-leveranser


 • Systematisering av övervakningen av medieköp, vilket möjliggör en kontinuerlig analys av den verkliga effekten i förhållande till investeringar.
 • Analys av marknadsfunktion, organisation, processer och inköp.
 • Utveckling av ny organisation för marknadsfunktionen.
 • Uppbyggnad av en ny avdelning för intern produktion av digitalt och tryckt annonsmaterial, inklusive rekrytering av personal, utveckling av nya processer och verktyg.

AB Svenska Spel är ett statligt bolag som verkar på den reglerade spelmarknaden i Sverige. Spelverksamheten är indelad i tre separata affärsområden: Sport & Casino, Tour & Casino, Cosmopol & Vegas. Bolaget bildades 1997 genom en sammanslagning av de två statliga bolagen Svenska penninglotteriet och Tipstjänst. Huvudkontoret ligger i Visby. Det verkar genom cirka 5,100 återförsäljare, 1,700 restauranger, pubar och bingohallar och via internet. Statens avkastning från Svenska Spel uppgår till cirka 5 miljarder kronor årligen.


Omsättning
530 miljoner euro(2020)

Antal anställda
1,400 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknads- och kommunikationsfunktioner inklusive organisation, processer och inköp.
 • Omorganisera och bygga intern annonsproduktion.
 • Rutiner och verktyg för beställning av digital kommunikation.
 • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya processer och verktyg samt gränssnitt och interaktion med reklambyråer.

Stadium Aktiebolag är en svensk detaljhandelskedja som säljer sportutrustning. Huvudkontoret och centrallagret ligger i Norrköping, där den ursprungliga sportbutiken låg; ursprungligen kallad Spiralen sport och främst specialiserad på skidor. Företaget grundades 1974 och har 2020 cirka 170 butiker i Sverige, Tyskland och Finland.

Omsättning
606 miljoner euro(2020)

Antal anställda
3,200 (2016)

Kapero-leveranser


 • Bygga intern imageproduktion i samband med ny e-handel.
 • Analys av reklamproduktion
 • Utveckling och implementering av nya processer för kampanjer.
 • Rekrytering och utbildning.

Peak Performance grundades 1986 i Åre av några av Sveriges främsta utförsåkare, däribland Stefan Engström och Peter Blom. Peak Performance är idag Skandinaviens största klädmärke inom funktionellt sportmode och finns i över 20 länder. De producerar kläder för skidåkning, golf, träning och utomhusaktiviteter samt en casualwear-linje.

Omsättning
98 miljoner euro(2017)

Antal anställda
189 (2020)

Kapero-leveranser


 • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser och verktyg för e-handel och webbproduktinformation.
 • Genomgång av leverantörsstruktur och uppbyggnad av ny mediabank.

Norstedts Förlagsgrupp AB är en svensk grupp av bokförlag bestående av Norstedts, Rabén & Sjögren, Tiden, Brombergs, B. Wahlströms, Printz Publishing, Massolit, Norstedts Kartor, Böckernas klubb och Barnens bokklubb. Sedan 2016 ingår Norstedts Publishing Group i Storytel-koncernen.

Omsättning
44 miljoner euro (2019)

Antal anställda
ca. 100 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktions- och produktionsavdelningen inom samtliga Norstedts förlag.

Norrköpings kommun är en kommun i Östergötlands län. Den centrala staden är Norrköping. Kommunen, som med sina 1600 kvadratkilometer är den största i länet, ligger i nordöstra delen av Östergötland. Norrköping är Sveriges elfte största tätort med 96 776 invånare år 2018. Norrköpings totala befolkning 2021 var 144 128.

Antal anställda
10,975 (2019)

NCC Aktiebolag är ett svenskt multinationellt bygg- och fastighetsbolag. Huvudägare är Nordstjernan AB. NCC är verksamt i Norden. Koncernens huvudkontor ligger i Solna. NCC, det nordiska byggbolaget, bildades 1988 genom en sammanslagning av JCC och ABV.

Omsättning
5,1 miljarder euro (2020)

Antal anställda
14,500 (2020)

Kapero-leveranser


 • Behovsanalys, kravställning, upphandling och projektledning av en ny mediabank för informationsavdelningen.
 • Affärsutveckling av den interna byråorganisationen.

Natur &; Kultur (NoK) är ett svenskt bokförlag grundat 1922 med ett omfattande utbud av pedagogisk och allmän litteratur. Sedan 1947 drivs Natur &; Kultur som en stiftelse. Förutom bokutgivning är stiftelsens uppdrag "att motverka totalitära idéer och statskonst och att främja ekonomisk och politisk frihet".

Omsättning
35 miljoner euro (2020)

Antal anställda
142 (2020)

Kapero-leveranser


 • Utveckling av strategi för digitalisering av läromedel.
 • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktions- och produktionsavdelningen för allmän litteratur och läromedel.
 • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser i nyhetsrummet.
 • Utveckling av vision, organisation, riktning och handlingsplan samt business case för en outsourcad produktionsavdelning.

Mittmedia var en av Sveriges största mediekoncerner och ägde ett antal dagstidningar, tryckerier och kommersiella radiostationer i Mellansverige. Huvudkontoret låg i Gävle. 2019 förvärvades Mittmedia av Bonnier News och norska Amedia.

Omsättning
92 miljoner euro (2015)

Antal anställda
387 (2015)

Kapero-leveranser


 • Analys av säljorganisationen med tillhörande mål, handlingsplan och potential.
 • Utveckling av en ny organisationsstruktur för att förbättra försäljningseffektiviteten, öka omsättningen och anpassa sig till det nya medielandskapet och förändrade kundbehov.

Linköpings universitet är ett svenskt statligt universitet som grundades 1975. Universitetet har fyra fakulteter: filosofiska fakulteten, medicinska fakulteten, tekniska fakulteten och utbildningsfakulteten. Med cirka 32 000 studenter och 4 000 anställda (2019) är det ett av Sveriges största universitet.


Omsättning
409 miljoner euro (2020)

Antal anställda
4,300 (2020)

Kapero-leveranser


 • "Analys av informations- och kommunikationsavdelningen, inklusive roller, ansvar, aktiviteter och processer. "
 • Analys av webbplats och relaterade processer, kommunikationskanaler och samarbetsverktyg för innehållshantering.
 • Utveckling av ny organisationsstruktur och ansvar med tydligt ägarskap för att möjliggöra tydlig målsättning, integrerat arbetssätt för planering och budgetering samt processer för samverkan mellan lokala och centrala kommunikationsenheter.
 • Ge vägledning för att skapa nya webbutvecklingsprocesser. Identifiera behovet av förbättrad innehållshantering, prioritera kundupplevelse och rekommendera implementering av tydliga riktlinjer för innehållspublicering. Analys, mätning och regelbunden innehållsrensning och arkivering, vilket gynnar universitetets webbplatshantering.

Lindex är en finskägd modekedja inom Stockmannkoncernen med cirka 4 000 anställda, cirka 460 butiker i 19 länder i Norden, Baltikum, Centraleuropa, Balkan och Mellanöstern. Utöver butiksförsäljning säljer Lindex även mode genom Shop Online i 28 länder; alla EU-länder och Norge. Lindexsortimentet finns även tillgängligt via Nelly.com, ASOS.com, Boozt.com och Zalando. Sortimentet omfattar dammode, underkläder, barnkläder och kosmetika.


Omsättning
576 miljoner euro (2019)

Antal anställda
ca. 5,000 (2019)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsavdelningens organisation, processer och inköp.
 • Utveckling av en ny organisation och handlingsplan inklusive business case.

The Royal Court är den organisation som bistår Sveriges statschef och kungahus i deras officiella uppdrag. Det är också de kungliga staternas uppgift att bevara och visa allmänheten det kulturarv som förknippas med den svenska monarkin.


Omsättning
12 miljoner euro (2012)

Antal anställda
255 (2012)

Kapero-leveranser


 • Struktur och uppbyggnad av organisation, teknik och processer för att hantera hundratusentals bilder som Royal Court besitter.

Kulturhuset Stadsteatern är en kulturinstitution i Stockholm som består av Kulturhuset i Stockholm och Stockholms Stadsteater. År 2018 hade aktiviteterna en total närvaro på mer än 2,8 miljoner människor.

Omsättning
47 miljoner euro (2020)

Antal anställda
ca. 420 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av kommunikationsfunktionen i termer av organisation & processer, kanaler & påverkan och inköp &; kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Implementering av ny organisationsstruktur, roller och processer för kommunikationsfunktionen samt stöd för omorganisation och rekrytering.

Kommunal även känt som SKAF, är ett svenskt fackförbund, det största medlemsförbundet i LO i Sverige, grundat den 23 januari 1910. Kommunal har över 500 000 medlemmar som arbetar i kommuner, landsting, privata företag, församlingar, kooperativ och gårdar.


Antal anställda
548 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av kommunikationsfunktionen i termer av organisation & processer, kanaler & påverkan och inköp &; kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.

Kappahl är en svensk, internationell klädkedja baserad i Mölndal utanför Göteborg. Företaget har närmare 400 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien. Kappahls affärsidé är "prisvärt och ansvarsfullt mode på ett enkelt och inspirerande sätt".


Omsättning
465 miljoner euro (2019)

Antal anställda
4,000 (2019)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsavdelningarnas organisation, processer och inköp med tillhörande handlingsplan och potential.

If Skadeförsäkring är ett försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Tecknade bruttopremier uppgick 2015 till 42 miljarder kronor. If erbjuder egendoms-, person- och företagsförsäkringar till kunder på nationella marknader i dessa länder. Dessutom erbjuder If tjänster till företagskunder med internationell verksamhet på filialer och genom nätverk utomlands.

Omsättning
4 miljarder euro (2015)

Antal anställda
6,200 (2015)

Kapero-leveranser


 • Analys av de nordiska interna byråerna, företagen, organisationen och processerna (3 kontor).
 • Utveckling av en handlingsplan inklusive ett business case.
 • Rekrytering av en nordisk reklamchef.

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och en intresseorganisation för hyresgäster i Sverige. Den har 538 000 medlemmar som får råd och stöd i sina kontakter med hyresvärdar. Hem & Hyra är Hyresgästföreningens oberoende medlemstidning och har utkommit åtta gånger per år sedan 2007. Tidningen ges ut i 33 olika upplagor. Under 2021 uppmättes tidningens räckvidd till 294 000 läsare i print och 253 000 unika läsare digitalt, vilket ger en total räckvidd på 523 000, vilket gör den till en av Sveriges största magasin.

Omsättning
75 miljoner euro (2014)

Antal anställda
850 (2014)

Kapero-leveranser


 • Analys av kommunikationsfunktionen i termer av organisation & processer, kanaler & påverkan och inköp &; kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Utveckling av en ny kommunikationsstrategi och KPI:er med tydlig koppling till affärsmål, ny organisationsstruktur med tydligare ansvar och mandat, ny medie- och kanalstrategi med optimering av budgetnivåer och en uppföljningsmodell för utvärdering av kommunikationsinsatser och resultat.

Hemtex är en återförsäljare av hemtextil och heminredning med totalt 162 butiker i januari 2016, varav 138 i Sverige, 19 i Finland och 5 i Estland. Hemtex säljer heminredningsprodukter med tyngdpunkt på hemtextil. Hemtex produktområden är Sleeping, Bathing, Eating och Socializing.

Omsättning
105 miljoner euro (2020)

Antal anställda
365 (2019)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsavdelningarnas organisation, processer och inköp med tillhörande handlingsplan och potential.

Hemköpskedjan AB är ett bolag som under varumärket Hemköp driver en grupp stora dagligvarubutiker som antingen är helägda eller franchisetagare. Hemköpskedjan ingår i Axfood som ett "premiumvarumärke" och har ett utökat sortiment med mer exklusiva livsmedel. Kedjan har cirka 200 butiker.

Omsättning
551 miljoner euro (2017)

Antal anställda
1,640 (2017)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsfunktionen i termer av organisation & processer, kanaler & impact och sourcing &; kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Förberedelse av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.

Haglöfs är ett svenskt företag inom outdoorbranschen som tillverkar kläder och utrustning för friluftsliv. Haglöfs grundades av Wiktor Haglöf i Torsång, Dalarna, som började sälja ryggsäckar till den lokala marknaden 1914. Företaget ägs av japanska Asic Group. Haglöfs säljs idag på 21 marknader via återförsäljare och distributörer, har e-handel i 12 länder och 12 egna butiker.

Omsättning
67 miljoner euro (2020)

Antal anställda
165 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknads- och kommunikationsavdelningen (projektledning, reklam, SEM, innehåll, produktinformation, branding, kundinsikt, press/PR, sponsring, SoMe, butikskommunikation och E-com) i syfte att skapa enkla och effektiva processer och nöjdare medarbetare. Analys av kommunikationspåverkan kopplat till affärsmål ur ett varumärkes- kontra taktiskt perspektiv.
 • Målsättning för organisation, roller, ansvar och processer inklusive global och lokal aktivering. Mål och mål för distribution av varumärke kontra taktisk kommunikation på varje marknad, kanalval, produktinformationshantering, e-handel.
 • Potentiell bedömning och handlingsplan för utveckling och implementering av nya processer, verktyg och organisation.

Ellos grundades 1947 av Olle Blomqvist och Lars Gustavsson i en nedlagd mjölkaffär. Ellos Group driver fyra webbutiker med olika inriktningar: Ellos (kläder och heminredning), Jotex (textil- och dekorationsprodukter), Stayhard (herrkläder) och Homeroom (möbler och heminredning).

Omsättning
304 miljoner euro (2020)

Antal anställda
550 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsfunktionen i termer av organisation och processer, kanaler och påverkan samt inköp och kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Utveckling och implementering av nya arbetsprocesser, ansvarsområden och mandat för strategisk och taktisk kommunikation över alla kanaler.
 • Förberedelse av ny byråstruktur baserad på affärsbehov och mål och förberedelse av krav för upphandling och utvärdering av byråer.

Clas Ohlson Aktiebolag är ett svenskt detaljhandelsföretag med huvudkontor i Insjön, Dalarna. Företaget grundades 1918 av Clas Ohlson (1895-1979). F
örsäljning och service sker via mer än 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien samt e-handel, katalog, telefon och sociala medier. Produktsortimentet består av mer än 15 000 artiklar inom bygg, el, fritid, hem och multimedia.

Omsättning
835 miljoner euro (2019)

Antal anställda
3,099 (2019)

Kapero-leveranser


 • Analys av de europeiska marknadsavdelningarnas organisation, processer och inköp med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Nya processer för digitaliserad produktinformation i samband med införandet av ny E-Com.
 • Nya processer och verktyg för produktion av kampanjer, katalog och bilder.

Bilia är en av Europas största återförsäljare av personbilar, skåpbilar och lastbilar med cirka 155 platser i Sverige, Norge, Tyskland, Belgien och Luxemburg. Bilia säljer bilar från märkena Volvo, BMW, Toyota, Mercedes, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine. Det säljer också Toyota, Mercedes, Renault och Nissan skåpbilar och Mercedes lastbilar. Bilias aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.


Omsättning
3,4 miljarder euro(2021)

Antal anställda
5,331 (2021)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsfunktionen i termer av organisation & processer, kanaler & impact och sourcing &; kostnader, med tillhörande handlingsplan och business case.
 • Utveckling av en ny organisationsstruktur och implementering av nya arbetsprocesser för marknadsplanering och egen produktion av kommunikation över alla kanaler.
 • Utveckling av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till försäljning och affärsmål, optimering av budgetnivåer och uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.

Apoteket är ett statligt bolag med uppgift att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket har cirka 400 öppenvårdsapotek och 600 apoteksombud över hela landet.

Omsättning
1,9 miljarder euro (2021)

Antal anställda
4,000 (2022)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisationen och processerna för kommunikationsfunktionen i samband med outsourcing.

AJ Produkter är ett postorderföretag med huvudkontor i Halmstad som tillhandahåller produkter för kontor, lager och industri. Företaget grundades 1975 av Anders Johansson i föräldrarnas vardagsrum i Hyltebruk i västra Småland. 2011 hade AJ Produkter vuxit till en koncern med 821 anställda med verksamhet i ett 20-tal länder runt om i Europa.

Omsättning
194 miljoner euro(2022)

Antal anställda
298 (2022)

Kapero-leveranser


 • Analys av organisation, roller och marknadsföringsprocesser inklusive innehållsproduktion.
 • Utveckling av strömlinjeformade innehållsproduktionsprocesser för ökad effektivitet.
 • Utveckling av processer mellan marknadsföring, e-handel och försäljning för att höja kundupplevelsen.
 • Kartläggning av roller och ansvar i marknadsorganisationen för bättre samarbete internt såväl som med externa byråer.

Unionen är ett svenskt fackförbund inom TCO, grundat den 1 januari 2008. Unionen är Sveriges största fackförbund, både för tjänstemän och totalt. Vid årsskiftet 2021-2022 organiserade förbundet 685 000 medlemmar.


Antal anställda
ca 1,000 (2017)

Kapero-leveranser


 • Analys och vision för organisation och processer relaterade till Unionens externa webbplats och interna webbtjänster.
 • Utveckling av processer och flöden mellan den demokratiska styrelsen och den operativa ledningen.

Åhléns AB är ett svenskt detaljhandelsföretag med 48 varuhus i Sverige (2021), varav det största är Åhléns City på Klarabergsgatan 50 i centrala Stockholm. Huvudkontoret är beläget på Ringvägen 100 i Stockholm. Företaget grundades år 1899 av Johan Petter Åhlén och Erik Holm. Sedan 2022 ägs Åhléns av Axcent of Scandinavia AB

Omsättning
399 miljoner euro (2020)

Antal anställda
ca. 3.000 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av marknadsavdelningens organisation, processer och inköp inklusive handlingsplan och potential.

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet och som främst ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige och genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Den har också ett ansvar att samarbeta med Försäkringskassan.

I Sverige är Arbetsförmedlingen ett av de mest välkända statliga varumärkena. Varje svensk medborgare har en relation till Arbetsförmedlingen och någon gång i livet kommer de flesta svenskar att ha använt deras tjänster.


Omsättning
6,5 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca. 13,700 (2019)

Kapero-leveranser


 • Analys av informationsavdelningens organisation, processer och inköp.
 • Skapande av en ny organisation och implementering av nya arbetsprocesser för kommunikationsavdelningen, webbredaktionen och inhouse-funktionen.
 • Utveckling av samverkan mellan centralt och lokalt.
 • Behovsbedömningar, krav, upphandling och implementering av nya byråer för PR, marknadsföring och intern information.

Bonnier Books är den ledande förlagskoncernen i Sverige och en av de största i många andra länder i Europa. Idag täcker Bonnier Books allt från traditionella förlag och bokhandelskedjor till digitala prenumerationstjänster för både ljud- och e-böcker.

En av deras digitala prenumerationstjänster, BookBeat, finns i Sverige, Finland, Tyskland, Polen och ytterligare 23 länder. Pocketshop, en av deras bokhandelskedjor, är en ledande pocketåterförsäljare i Sverige.


Omsättning
700 miljoner euro (2019)

Antal anställda
ca. 2,000

Kapero-leveranser


 • Analys av organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktions- och produktionsavdelningarna inom alla Bonniers förlag.
 • Utveckling av vision, organisation och riktning inklusive handlingsplan och business case för en gemensam produktionsavdelning.
 • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser i nyhetsrummet.

SAS Group är ett flygbolagsholdingbolag och ägare till Scandinavian Airlines som hanterar interkontinental trafik till och från Skandinavien. SAS är Skandinaviens ledande flygbolag och har bildat det globala Star Alliance-nätverket med Air Canada, Lufthansa, Thai Airways International och United Airlines.

SAS erbjuder över 120 destinationer och har över 400 dagliga avgångar och 240 rutter. Det är också en del av det globala ledarskapet inom hållbar luftfart.

Omsättning
2,0 miljarder euro (2020)

Antal anställda
ca. 7,500

Kapero-leveranser


 • Analys av SAS Internationals globala marknadsorganisation.
 • Utveckling av en handlingsplan för ökad effektivitet och förbättrad samverkan mellan central och lokal nivå, inklusive potential.

Telenor ASA är ett norskt statligt ägt multinationellt telekommunikationsföretag. Det är ett av världens största mobiltelekommunikationsföretag med verksamhet över hela världen, men fokuserat i Skandinavien och Asien. Bolaget har omfattande bredbands- och TV-distributionsverksamhet i fyra nordiska länder och äger nät i 8 länder.

Telenor är den största aktören i Norge och är också en framstående aktör i Asien (Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Thailand och Myanmar).


Omsättning
11,2 miljarder euro (2019)

Antal anställda
ca. 20,000

Kapero-leveranser


 • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna på Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet avseende organisation, processer och inköp samt handlingsplan inklusive potential.

NZZ media group är ett schweiziskt medieföretag som sysslar med verksamhet relaterad till tidningar (online och tryck), tidskrifter, bokutgivning och tv-sändningar. Företaget har produkter för de tysktalande regionerna i landet samt internationella utgåvor on-line och i tryck samt en redaktion i Berlin för den tyska marknaden.

Koncernen är indelad i affärsområdena NZZ Medien och Business Medien (event och informationstjänster). Huvudsyftet med gruppen är att publicera Neue Zürcher Zeitung, NZZ am Sonntag och andra medier. NZZ har mer än 187.000 abonnenter och har varit mycket framgångsrika i omvandlingen till en digital prenumerationsmodell.

Omsättning
320 miljoner euro (2020)

Antal anställda
ca. 1,000 (2020)

Kapero-leveranser


 • Analys av redaktionell organisation, processer och innehållsvolymer för NZZ och NZZ am Sonntag.
 • Framtagande av framtidsscenarier för redaktionerna, digitala nyhetsrummet och tryckavdelningen (organisationsstruktur, ansvar, processer och roller).