Rollen för framtidens marknadsavdelning

Vår nya studie visar att marknadsavdelningarna drunknar i produktion istället för att skapa affärsnytta.

Hur kan du anpassa marknadsavdelningen till framtidens behov?

Ladda ned rapporten nu

Vår nya studie, MarknadsAvdelningen ’23, visar hur marknadsavdelningar kan utvecklas för att möta behoven under de kommande åren.

Studien täcker tre huvudområden om marknadsavdelningen:

1. Organisation och ansvar

 • Marknadsavdelningens ansvarsområden
 • Så organiserar sig dagens marknadsavdelningar
 • Tillväxten av specialistroller
 • Inhouse – fördelar och nackdelar
 • Vikten av välfungerande byråsamarbeten
 • De högst värderade typerna av externa samarbetspartners
 • Kompetens och kunskap under förändring

2. Kanaler och innehåll

 • Konsekvensen av kanaltillväxten
 • Aktiviteter och innehållsproduktion i perspektiv
 • Datahantering och värdet av insikter
 • Marketing Tech - satsning som drar resurser
 • Dominansen på annonsmarknaden

3. Processer och samarbete

 • Samarbetet mellan marknad och sälj
 • Den strategiska riktningen i arbetet
 • Briefernas kvalitet och förankringsprocessen
 • Marknadsavdelningens effektivitet
 • Prioriterade åtgärder för ökad effektivitet och effekt

Rapporten avslutas med en vision om "Framtidens marknadsavdelning".

 • Framtida kompetensbehov och utvecklingsområden
 • Dags för ett nytt fokus
 • Framtidens marknadsavdelning
 • Tips på hur man kan gå vidare
 • Självtest – Är ni i riskzonen?

Available in english here