Sveriges Annonsörer plockar in Kapero i Effektkommittén

Sveriges Annonsörer plockar in Kapero i Effektkommittén

2020-09-23

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt. Inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Man ser också att förtroendet för reklam och marknadsföring hos konsumenter minskar. Våren 2020 startade Sveriges Annonsörer därför det man kallar Effektinitiativet – ett branschöverskridande samarbete som samlar allt från marknadschefer och andra köpare av marknadsföring till experter, forskare, byråer och medier för att ta fram hjälpmedel som kan stötta marknadsförare att nå högre effekt. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag.

Effektinitiativet består av fyra delar; strategi, mätning, implementering och utbildning och syftar till att:

  • skapa större tydlighet kring olika effektmått, så att det blir enklare att mäta och redovisa effekt
  • sprida kunskap om effektfull marknadsföring till marknadsförare, ledningsgrupper och konsulter genom att tillhandahålla verktyg, guider, workshops och utbildningar
  • ta fram och sammanställa viktiga fakta och argument som stöd för kloka marknadsföringsbeslut.

Effektkommittén består av en rad branschexperter, bland andra Mats Rönne, Niklas Bondesson, Fredrik Hallberg och Jerker Winther. I kommittén sitter också Kaj Johansson från Kapero:
– Det är superkul att få vara en del av detta viktiga initiativ, säger Kaj. Att effektivisera organisation och processer är nog något som många förknippar oss på Kapero med. Men redan 2005 när vi för första gången arbetade med ICA fick vi upp ögonen för att det egentligen var något mycket viktigare som vi i själva verket sysslar med.
– Ingrid Jonasson-Blank, som då var marknadsdirektör på ICA, sammanfattade vårt samarbete som ett av de framgångsrikaste projekten på ICA, men ställde samtidigt en fråga: ”Vet ni vad det bästa är med ert projekt? – Vi får bättre kvalitet och effekt i vår kommunikation”.
– Där och då insåg vi att effektivitet och effekt inte är varandras motsatser utan tvärt om – stärker varandra. Ända sedan dess har vi arbetat integrerat med dessa frågor, för effektivitet är fullständigt meningslöst utan effekt, säger Kaj.
– Eftersom vi har arbetat med organisation, processer och effekt på ett 60-tal av Sveriges största marknads- och kommunikationsavdelningar tror jag vi kan ha ett intressant perspektiv att bidra med, avslutar Kaj.

Läs mer om Effektinitiativet hos Sveriges annonsörer >