Telia: Mer effekt för samma pengar

Telia: Mer effekt för samma pengar

2019-10-09

När Telia Sverige behövde hjälp med att ta fram en medie- och kanalstrategi fanns det inte många oberoende konsulter att välja mellan.

– Kapero var de enda konsulterna på marknaden som kunde ha ett neutralt perspektiv på de här frågorna, säger Jan Holmberg, Director Brand and Marketing. Det var viktigt för oss att ta ett helhetsgrepp om både interna och externa kanaler.

Telia Sveriges marknadsavdelning anlitade Kapero för ett analysarbete som handlade om att se över organisation och processer. Avdelningen var organiserad utifrån kanaler, men det var otydligt vilka kanaler som gjorde vilket jobb. Och åsikterna skilde sig mellan de olika kanalföreträdarna.

CRM-chefen såg CRM som framtiden. Den som jobbade med Facebook tyckte att sociala medier var viktigast och så vidare. Och dessutom hade marknadsavdelningen fått ett sparbeting. Nu gällde det verkligen att veta hur mycket resurser man skulle satsa på respektive kanal för att nå ett optimalt resultat.

– Alla kanaler fanns inte representerade på marknadsavdelningen så vi valde att ta med representanter även från andra avdelningar och arbeta i workshopform. Det visade sig vara avgörande för att nå en samsyn vilket var ett av våra mål, säger Kaj Johansson på Kapero.

Att det var ett framgångsrikt arbetssätt visade sig också i kommentarerna från dem som deltog i projektets workshoppar:
– Äntligen förstår vi hur kanalerna samverkar och hur vi kan hjälpa varandra.
– Nu talar vi samma språk.
– Vi har aldrig haft tid att sitta ner och samlas kring de här perspektiven.

CRM-chefen tyckte till och med att det här var det roligaste projektet hon varit med i, för att det blev så tydligt hur CRM samverkar med andra kanaler i marknadsföringsmixen.
– Helt plötsligt fick vi till ett fungerande samarbete mellan avdelningarna, säger Sara Mundt-Petersen.

Vad som också var intressant var att vi började med att diskutera affärs- och marknadsmålen innan vi kastade oss in i kanal-landskapet. Det gjorde att vi fick en mycket öppnare och mer målinriktad diskussion, säger Kaj Johansson.

Vi tittade även på fördelningen av budgeten och kunde konstatera att balansen mellan varumärkesbyggande och taktisk marknadsföring behövde justeras för att nå större långsiktiga effekter.

– Den nya strategin ger oss mer effekt för samma pengar, vilket var vårt projektmål från start, säger Jan Holmberg.