Bauer Media Group: Kapero utvecklar Europas största mediahus

Bauer Media Group: Kapero utvecklar Europas största mediahus

2020-09-23

Med TV, radio och några av världens största tidskrifter och redaktionella sajter i portföljen är Bauer Media Group en ledande aktör på flera av Europas största marknader.
– Vi träffade Kapero första gången i Köpenhamn tidigt i våras och blev verkligt imponerade av de resultat de åstadkommit för nordiska mediahus säger Rob Aherne, Director Imagine Programme på Bauer Media Group.
– Trots att våra marknader är ca tio gånger större så är de nordiska marknaderna intressanta att titta på eftersom man legat långt fram vad gäller digitalisering och tvingats arbeta mycket med effektivisering och innovation på ett radikalt sätt.
– Kapero har en väldigt intressant och bred erfarenhet från både broadcast, dagspress, magasin och digitala medier tillsammans med en djup insyn i annonsörernas situation.

För oss på Kapero har det varit spännande att jobba med Bauer Media då man i Tyskland kommit mycket längre än de nordiska mediahusen med att kommersialisera sitt redaktionella innehåll.

För Bauer Media har Kapero genomfört ett europeiskt projekt för att skapa effektivare content-processer och bättre samspel mellan redaktioner på Bauer Medias tre största marknader: Tyskland, UK och Polen. Syftet var att skapa effektivitet utan att släppa fokus på den redaktionella kvalitén.
– Något vi fastnade för var att Kapero arbetar väldigt datadrivet och faktabaserat och har tillgång till mycket intressanta benchmarks. Samtidigt har de en djup förståelse för de kvalitativa aspekterna av redaktionell verksamhet, vilket är helt avgörande när man har en kreativ verksamhet.
– Med de målbilder som sedan arbetats fram har vi tillsammans identifierat en intressant väg framåt, avslutar Rob.

När Kapero kopplades in hade Corona-pandemin just fått fotfäste och projektet tvingades därför genomföras på ett helt nytt sätt.
– Det har varit spännande att driva ett så stort projekt tvärs länder på distans. Vi har genomfört ett 40-tal intervjuer och haft video-workshops med deltagare från Tyskland, UK och Polen – och det har fungerat oväntat bra, säger Peter Lundberg på Kapero.