Bilia: Inte mer marknadsföring, utan rätt marknadsföring

Bilia: Inte mer marknadsföring, utan rätt marknadsföring

2019-10-09

Bilias marknadsdirektör Anders Rydheimer valde att utmana sin koncernledning och kräva fullt stöd för att göra obekväma förändringar. Det fick han och idag är rollerna mellan sälj och marknad tydligare. Nu är det bara 50 personer som har rätt att lägga beställningar och bara en person per uppdrag har rätt att lämna synpunkter på korr och texter. Tidigare kunde det vara ett tiotal i samma uppdrag.

Kaperos utredning visade att marknadsavdelningen var både effektiv och billig att anlita, vilket inte var den allmänna bilden på företaget. Samtidigt visade det sig att tiden för varje projekt inte räckte till, att framförhållningen var dålig och att man ofta tvingades arbeta reaktivt. Man hade också svårt att få till uppföljning och utvärdering.
Anders Rydheimer valde att fortsätta arbeta med Kapero för att ta se över ansvar, processer och rutiner. Idag vet alla på företaget att det är säljavdelningen som bestämmer vad som ska kommuniceras medan det är marknadsavdelningens sak att avgöra hur.

– Och med det nya sättet att arbeta har vi siffror på hur marknadsavdelningens arbete faktiskt bidrar till företagets lönsamhet, säger Anders Rydheimer.