Aller Media Danmark: Från tidskriftsförlag till mediahus

Aller Media Danmark: Från tidskriftsförlag till mediahus

2020-09-23

Tidskriftsvärlden går igenom ett stålbad världen över, samtidigt som förlagen måste digitalisera sin utgivning. Aller Media A/S, ett av Danmarks största mediehus, behövde göra stora besparingar för att möta dessa utmaningar men ville göra det genom att utveckla nya smarta sätt att jobba.
– Vi behövde hitta ett sätt att arbeta med journalistik med färre redaktionella medarbetare utan att förlora i innehållskvalitet. Lösningen var inte att tvinga personalen jobba snabbare – det hade vi redan försökt i flera omgångar – berättar Charlotte Riparbelli, VD och tidigare publicistisk direktör.
– Samtidigt hade vi en hög ambition att jobba mer ”omni-channel”, tvärs digitalt och print, och tvärs brands med vårt innehåll, fortsätter hon. Men det är inte enkelt att förändra ett mediahus som jobbat med print i snart 150 år och är vana att planera innehållet, titel för titel och nummer för nummer.

Redaktionerna hade försökt att minska kostnader genom att leta upp, omarbeta och korspublicera tidigare producerat innehåll, men det är tidskrävande och den journalistiska kvalitén riskerar att inte bli lika hög när man återpublicerar innehåll i en titel med ett annat tilltal.
– Kapero har stöttat Aller Media i Sverige i många år och nått jättefina resultat – de erfarenheterna ville vi utnyttja, berättar Charlotte Riparbelli, VD. Men både affär, utgivning och organisation ser annorlunda ut i Danmark och därför behövde vi ett annat angreppssätt.

Lösningen blev dels en ny struktur och organisation med färre chefredaktörer, dels ett helt nytt sätt att förplanera innehållet mellan kanaler och brands. Charlotte berättar att man skapat ett arbetssätt där man planerar produktion av innehåll och publiceringar gemensamt utan att tappa fokus på respektive brand. Det gör det möjligt att jobba tvärs brands med stor framförhållning, ibland flera år fram i tiden:
– Vi sänker content-kostnaden per publicering genom att vi samproducerar innehållet. Samtidigt bibehåller vi innehållskvalitén och inte sällan blir kvalitén till och med bättre. Dessutom har vi skapat en organisation där vi brutit upp gamla barriärer och för första gången jobbar vi verkligen som ETT mediahus.

Arbetet inleddes med att Kapero gjorde en grundlig analys av affär, utgivning, kanaler, journalistiskt innehåll och arbetssätt. Därefter arbetade redaktionsledningen tillsammans med Kapero fram en ny organisation med målbilden att planera och producera innehåll gemensamt för flera kanaler och flera brands. Tillsammans med redaktionerna utarbetades sedan processer och verktyg för att förplanera produktion och publicering samt följa upp det redaktionella innehållet tvärs hela förlaget.
– Det har varit både roligt och väldigt lärorikt att jobba fram de nya arbetssätten tillsammans med Kapero säger Christina Marcher Lundegaard, redaktör på trädgårdsdesken. Till en början var det svårt att tänka nytt och vi skulle aldrig klarat av att göra en så stor omställning på egen hand.