Woodwing: Framgångsrik transformation av Mediahus

Woodwing: Framgångsrik transformation av Mediahus

2020-12-17

Kapero var i november inbjudna som key-note speakers hos den internationella systemleverantören Woodwing på temat hur man driver framgångsrikt förändringsarbete på mediahus. Ett hundratal deltagare från många av världens ledande mediahus fanns bland deltagarna.
– Många gånger drivs förändringsprojekt på mediahus utifrån ett teknik- eller systemperspektiv. Kaperos approach är en helt annan. De sätter Content i centrum, intervjuar de redaktionella medarbetarna och arbetar sedan mot den publicistiska ledningen. Det tycker jag är superintressant, säger Maarten Reinders, CCO på Woodwing.

Kapero har mångårig erfarenhet av transformationsprojekt inom både Broadcast, Publishing och bokförlag och har utarbetat en unik och välbeprövad approach i 3 steg:

 1. Nuläge/Utmaningar/Målbild/Potential
 2. Operating model/Organisation/Roller/Volymer
 3. Processer/Planering/Godkännanden

Man inleder alltid med att analysera nuläget genom intervjuer med redaktionell personal och data (finansiell, resurs och volymer), för att förstå var de verkliga utmaningarna ligger.

Därefter utarbetas målbilder med avseende på organisation, process och kvalitet som med fördel kopplas ihop med en publicistisk vision. Slutligen beräknas konkreta potentialer för förändringen fram.

Utifrån detta underlag fattar ledningen sedan beslut om att genomföra förändringen.
– Det kan vara ett ganska tufft möte när man går igenom dessa resultat, men de flesta blir också väldigt peppade för att de ser att det finns en konkret lösning och en väg fram, säger Kaj Johansson.

Därefter börjar nästa viktiga del av arbetet. Att utarbeta en så kallad operationell modell, justerad organisation och nya roller, grundat i volymer och produktivitet. Det görs med fördel med några nyckelpersoner ur den publicistiska eller redaktionella ledningen.
– Det är i detta steg som målbilden verkligen konkretiseras och får en sign off av de ledande content-personerna – de som lever och andas publicistisk kvalitet, förklarar Peter Lundberg.

I det sista steget handlar det om att utarbeta detaljerade processer som beskriver hur arbetet ska gå till i vardagen. Detta steg måste göras tillsammans med personer i organisationen som jobbar i ”verkligheten” varje dag – som kan varje detalj i det dagliga arbetet. Och det är först här som det blir intressant att diskutera vilka system- och teknikbehov man har för att stötta processen.
– När man ska genomföra ett förändringsarbete i en kreativ organisation måste man involvera och jobba på flera organisatoriska nivåer i olika delar av projektet. Du måste säkerställa den övergripande kvalitén, kvantifiera data och grunda dig i processerna i det dagliga arbetet, avslutar Kaj Johansson.

Här är Kaperos framgångsfaktorer kring förändringsprojekt i mediahus:

 • Tydliga mål och ambitioner från styrelse och ledning
 • En snabb och kondenserad förändringsprocess med skarp deadline
 • Tongivande content-personer i förarsätet för förändringen, aktivt uppbackade av ledningen
 • Digital integration i kärnverksamheten
 • Relevant och korrekt data för att få bort gissningar och tyckande
 • Ekonomi och HR-avdelningen stöttar och är behjälpliga i processen
 • Kvalitet och effektivitet kan gå hand i hand om man gör det på rätt sätt
 • Arbeta utifrån både känslo- och faktaperspektiv