Hyresgästföreningen: Effektiv struktur och tydlig strategi underlättade Corona-omställningen

Hyresgästföreningen: Effektiv struktur och tydlig strategi underlättade Corona-omställningen

2020-12-17

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största medlemsorganisationer med uppdraget att organisera Sveriges hyresgäster. Verksamhetens huvudsyfte är att företräda hyresgästerna, bland annat genom att förhandla hyra, ge juridiska råd och stöd, organisera boende i bostadsområden men också genom ett aktivt påverkansarbete mot politiker och opinionsbildare inom bostadsfrågan på lokal och nationell nivå. Visionen är ”allas rätt till ett bra hem” och utgår ifrån principen att bostaden är en rättighet, vilket formuleras både av FN och i regeringsförklaringen. Medlemmarna är grunden i Hyresgästföreningens styrka och man har idag drygt en halv miljon medlemmar, varav 8 000 är förtroendevalda i föreningarna. Med ett stort antal medlemmar ökar också organisationens styrka och möjligheten att påverka, varför målet är att öka medlemsantalet till 850 000 till år 2027.

Som många andra medlemsorganisationer brottas Hyresgästföreningen med att nå ut med vad de faktiskt står för, vilka frågor de arbetar med och att medlemmarna verkligen ska se värdet av medlemskapet. Utmaningen består också i vad som hanteras centralt och vad respektive region ska driva i sitt kommunikationsarbete.
– ”Tillsammans med Kapero gjorde vi en genomlysning av vår kommunikationsavdelning och tog sedan fram en ny kommunikationsstrategi med tydliga mål och syften, kopplat till våra verksamhetsmål. Där tydliggjordes också vad som behöver göras nationellt och gemensamt respektive regionalt. Det handlade mycket om att prioritera om våra resurser, effektivisera kommunikationsarbetet och öka insatserna för varumärkesbyggande kommunikation. Det blev tydligt för oss hur viktigt varumärket är för alla våra kommunikationssyften; att påverka, stötta, behålla och värva”, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Med en ny kommunikationsstrategi på plats kunde sedan arbetet gå vidare med att fastställa en ny organisation för Kommunikationsavdelningen.
– ”Utöver att vi justerade organisationen för att möta den nya strategin bidrog också det tydligare ansvaret för Kommunikationsavdelningen till en mer sammansvetsad avdelning med ett bättre fokus samt ett bättre samspel med regionerna”, fortsätter Jonas.

Samarbetet med Kapero fortsatte sedan in på den centrala Rådgivningen och medlemscenter.

Hyresgästföreningen firar 100 år 2022, vilket innebär att arbetet ibland fastnar i vissa strukturer av tradition. Ett tydligt exempel på detta är medlemsvärvningen, som till stor del genomfördes av värvare som fysiskt knackade dörr – något som har blivit svårare med tiden även med tanke på de ökade säkerhetskraven i hyreshusen. På medlemscentret visade det sig att nästan hälften av de som blev medlemmar lämnade inom ett år. En av de vanligaste anledningarna var att man helt enkelt inte förstått vad det var man blivit medlem i. Värvning är viktigt, men lika viktigt är såklart att behålla medlemmar.
– ”När coronan kom visade det sig att arbetet vi gjort tillsammans med Kapero var otroligt viktigt och möjliggjorde delar av den snabba omställning vi tvingades till. Helt plötsligt var det omöjligt för värvarna att besöka potentiella medlemmar fysiskt och efter omställningen har vi både lyckats öka värvningstakten av nya medlemmar och minskat kostnaden per värvad medlem. Idag värvar vi nästan lika många medlemmar på webb och genom telemarketing som vi tidigare gjorde vid dörren”, avslutar Jonas.