EFFday: E-handeln exploderar; har du rätt balans mellan varumärke och taktiskt?

EFFday: E-handeln exploderar; har du rätt balans mellan varumärke och taktiskt?

2020-12-17

I den första upplagan av EffDay i Sverige var Kaj Johansson och Peter Lundberg från Kapero Key-note speakers och höll ett uppskattat live Webinar som handlade om e-handel och marknadsföring i Coronatider.
– Genom våra projekt för våra kunder kunde vi ”live” se den drastiska ökningen av e-handelskunder under inledningen av pandemin. Det blev som ett laboratorium, berättar Kaj Johansson. Det är inte varje dag det kliver in miljontals nya kunder i en marknad eller ett segment.

Webinariet handlade om de insikter och slutsatser som drogs under perioden. Man kunde tydligt se att styrkan hos varumärket var otroligt viktigt för kundrörelsen och vilka aktörer som gick vinnande ur perioden.
– Vi kunde mäta hur varumärkets styrka drastiskt påverkade effekten och konverteringen av det taktiska marknadsföringsarbetet, fortsätter Peter Lundberg. Aktörer med starka varumärken fick både mer av det vi kallar för ”varumärkestrafik” och bättre konvertering på sina taktiska aktiviteter.

Företag som har ett svagt varumärke tvingas kompensera med en större investering i kortsiktig taktisk reklam – ett slags moment 22. Om du gör en förflyttning i investering mot brandbyggande aktiviter kommer du förlora försäljning här och nu, eftersom det tar tid att göra en varumärkesförflyttning. Men över tid blir resultaten bättre.
– I avslutningen av webinaret försökte vi visa en väg hur man måste tänka både vad det gäller organisation och budget för att lyckas med en förändring och balansering av brand och taktisk kommunikation över tid, avslutar Kaj Johansson.

Publiken fick även med sig de viktigaste slutsatserna från Kaperos studie:

  • ”Brand” blir ännu viktigare i en digital kontext
  • ”Brand” är avgörande för att få en hög konvertering i de taktiska kanalerna
  • Farligt att sära på varumärkes budget och taktisk budget, ta ett helhetsgrepp
  • Förflyttning från ”taktiskt” mot ”brand” är svårt och måste optimeras över tid
  • Din organisation står ivägen för en optimering – den gör det den är organiserad för
  • Vad gör skillnad, vad inte – Coronan gör det möjligt att prioritera
  • Tillväxt byggs av nya kunder!