Telia

Telia

2016-03-01
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Analys av processer och ansvar för olika typer av content för alla kanaler (produktinformation, redaktionellt content, marknadsmaterial, butiksmaterial) med tillhörande målbild, åtgärdsplanoch potential.
  • Framtagning av ny medie- och kanalstrategi med tydlig koppling till sälj och affärsmål, optimering av budgetnivåer samt uppföljningsmodell för utvärdering av marknadsinsatser och resultat.