Tele2

Tele2

2015-03-01
  • Analys av marknadsfunktionen med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Utarbetande av ny organisationsstruktur, roller och ansvar för marknadsfunktionen.
  • Uppföljningsmodell för medieköp som ger möjlighet till en löpande analys av effekt i förhållande till investering.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler, inkl rekrytering av personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg.