Svenska Spel

Svenska Spel

2017-08-13
  • Analys av marknads- och kommunikationsfunktionerna med avseende på organisation & processer, kanaler & effekt samt inköp & kostnader, med tillhörande åtgärdsplan och business case.
  • Uppbyggnad av ny inhouse-avdelning för produktion av reklam/informationsmaterial i alla kanaler.
  • Rekrytering av byråchef och personal, utveckling av nya arbetsprocesser och verktyg samt gränssnitt och samverkan med reklambyråer.