Skandia

Skandia

2016-01-01
  • Analys av avdelningarna för Strategisk kommunikation (kampanj, content, varumärke, interninformation, IR och Press/PR/PA) och Försäljning Online (digital försäljning inkl. produktinformation, CRM, Analys, UX/UI), inklusive byråsamarbeten och mediainvesteringar för både bank- och försäkringsverksamheten.
  • Utveckling av målbilder för ny samordnad organisation med nya processer och ansvar samt nya gränssnitt för samverkan med beställare och byråer. Målbilder för traditionella och digitala kanaler och effektmätning samt för inköp, kostnadshantering och KPIer samt inhouse-funktion.
  • Framtagning av business case och roadmap för utveckling och implementering av ny organisation, roller och processer.