Postnord

Postnord

2016-05-01
  • Analys av koncernfunktionen för Kommunikation (varumärke, corporate- och  internkommunikation, marknadskommunikation, digital kommunikation), lokala kommunikationsfunktioner, byråsamarbeten och medieinvesteringar. Fokus kring central/lokal ansvarsfördelning och samspelet med affärsområden.
  • Utveckling av målbilder för en tydligare koncernfunktion med förbättrat samspel med affärsområden och lokala kommunikationsfunktioner. Nya nordiska, tvärfunktionella processer med tillhörande KPI:er.
  • Business case och roadmap för utveckling och implementering av justerad organisation, roller och processer, både inom koncernfunktionen och kommunikationsfunktionerna i länderna.