Natur & kultur

Natur & kultur

2017-08-12
  • Utveckling av digital strategi för utgivningen av läromedel.
  • Analys av redaktionell organisation, roller, ansvar, processer och inköp på redaktion och produktion av Allmänlitteratur och Läromedel.
  • Förändring av roller och ansvar samt implementering av nya verktyg och arbetsprocesser på redaktionen.
  • Utveckling av målbild, organisation och inriktning samt handlingsplan och business case för en outsourcad produktionsavdelning.