Haglöfs

Haglöfs

2020-08-21
  • Analys av marknads- och kommunikationsavdelningen (projektledning, annonsering, SEM, content, produktinformation, varumärke, kundinsikt, press/PR, sponsring, SoMe, butikskommunikation och E-com) med syfte att skapa enkla och effektiva processer och nöjdare medarbetare. Analys av kommunikativ effekt kopplad till affärsmål utifrån brand- vs taktiskt.
  • Målbilder för organisation, roller, ansvar och processer inklusive global och lokal aktivering. Målbilder för fördelningen mellan brand- respektive taktisk kommunikation på respektive marknad, kanalval, hantering av produktinformation, e-handel.
  • Potentialbedömning och åtgärdsplan för utveckling och införande av nya processer, verktyg och organisation.