Aller DK

Aller DK

2020-08-21
  • Analys av redaktionell organisation utifrån effektivisering och anpassning till digital omställning. Utarbetande av ny redaktionell organisation, roller och ansvar samt processer och verktyg för planering av utgivning, innehåll och publicering i alla kanaler hos Aller Danmark.
  • Implementering av ny organisation, nya redaktionella arbetsprocesser och planeringsverktyg.
  • Analys annonsförsäljning, B2B (processer, effektivitet och lönsamhet inom digitalt, print, native, event för egna titlar och uppdragsförsäljning).
  • Framtagning av ny B2B-organisation för effektivare försäljning och ökad omsättning. Strategi och KPI:er för nykundbearbetning och kundutveckling samt modeller för lönsamhetsanalys. Potentialbedömning och åtgärdsplan.